Telemark

Telemarking Down a Ski Slope

Telemarking Down a Ski Slope

En av de mest graciösa och vackra skidsporterna är telemark om det är en som kan den, så klart. Även telemark är en alpin skidsport här fås en introduktion till telamarkskidåkning.

Det som särskiljer telemark är det är utförsåkning med “fri häl”. Det finns specialbindningr för skidor som är avsedda för telemark som gör det möjligt att lyfta hälen från skidan. Pjäxan sitter endast fast på skidan i höjd med tårna. Den som vill lära sig telemark kan vända sig till en klubb som Östersund Telemark Club.

 

Upphovsmannen till telemarkskidåkning
Den som utvecklade telemarkskidåkningstekniken var norrmannen Sondre Norheim som kom just från Telemark i Norge, ett fylke som domineras av dalar och berg. Han utvecklade tekniken på 1800-talet.

 

Telemarksutrustning
Dagens telemarksutrustning liknar i mångt och mycket den alpina slalomutrustningen. En telemarksutövare har pjäxor i hårdplast, man använder samma sorts skidor som vid slalomåkning. Vid användning för telemarksskidåkning är skidan oftast mjukare i förhållande till åkarens kroppsvikt jämfört med traditionell alpin skidåkning.Telemark 2

Fabrikanten Rottefella, som är branschledande på bindningar har lanserat en innovativ lösning på den senaste bindningen för telemarkskidor. Den nya bindningen, NTN “New Telemark Norm”, är utrustad med så kallad skistopper till skillnad från de tidigare som sitter fast i fångrem. Inte helt olika den som en snowboard har för det fall skidan löser ut.

 

4 discipliner
Vid tävlingar i telemark tävlas i fyra olika discipliner: Classic, Classic sprint, Storslalom och parallell. Det finns speciella regler som exempelvis innebär att, då åkaren passerar en port, dalskidans fot måste vara placerad 30 cm före den andra. Om inte straffas åkaren med en tilläggssekund. Detsamma gäller då åkaren landar efter ett hopp. Det finns något som heter hoppzoner som åkaren måste nå förbi. De är oftast två zoner, av olika längdomfång, där straffet varierar mellan två och fem sekunder beroende på hur långt åkaren mäktar hoppa. Det är backens lutning som avgör kravlängden på hoppet. Åkarens hastighet och teknik avgör huruvida man klarar kravlängden eller ej. Den kravlängd som ska uppnås kan var uppemot trettio meter för att åkaren ska undgå att straffas med ett tidstillägg.